STOWARZYSZENIE ELEKTROENERGETYKÓW POLSKICH

Kim jesteśmy?

Tradycje nowoczesnej elektroenergetyki polskiej sięgają roku 1920. W styczniu 1920 roku powołana została przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu Państwowa Rada Elektrotechniczna. Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich kontynuuje te tradycje i jest pozarządową organizacją o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną przez przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektroenergetyków wszystkich specjalności. Zakres działalności obejmuje elektroenergetykę, energetykę, elektronikę, radiotechnikę, techniki informacyjne, optoelektronikę, telekomunikację, automatykę, i inne dziedziny pokrewne.

Głównym celem Stowarzyszenia jest m.in: propagowanie wykorzystywania elektryczności dla wspomagania rozwoju gospodarczego kraju, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrewnych. Działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich aby dostosować się do potrzeb rynku i wymagań klientów wciąż się rozwija dając możliwość ciągłego poszerzania wiedzy. Naszym klientom oferujemy profesjonalne usługi z zakresu szkoleń zawodowych, umożliwiamy zdobycie uprawnień energetycznych w grupie G1 elektrycznej, G2 cieplnej, G3 gazowej - po pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przy naszym Stowarzyszeniu. W naszej działalności kładziemy nacisk na rzetelną obsługę klientów indywidualnych oraz firm. Posiadamy oddziały w ponad 20 miastach na terenie całej Polski. Wszystkie nasze oddziały posiadają profesjonalnie przygotowane sale spełniające najwyższe wymagania uczestników naszych szkoleń. Na życzenie klientów przeprowadzamy szkolenia w ich siedzibach oraz innych wskazanych miejscach.