DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

STOWARZYSZENIA ELEKTROENERGETYKÓW POLSKICH

Misją Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich pozostaje szeroko pojęta działalność naukowa skupiona na branży elektroenergetycznej. 

Wspieramy konferencje i warsztaty naukowe promując najnowsze rozwiązania w energetyce. Ciągła wymiana doświadczeń pozwala na zwiększenie wiedzy branżowej kardy stowarzyszenia co bezpośrednio wpływa na jego rozwój oraz uzyskanie dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań aktualnie projektowanych i wdrażanych na rynku. 

Kadra naukowa Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich w ramach prowadzonej misji naukowej wspiera realizację projektów naukowych w różnych dziedzinach, a wynikiem są wysoko cenione publikacje naukowe oraz patenty/znaki towarowe.

Scroll to Top