EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

STOWARZYSZENIA ELEKTROENERGETYKÓW POLSKICH

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich w ramach realizowanej misji przeprowadza egzamin państwowy w zakresie G1, G2 i G3 uprawniający osobę do pracy przy urządzeniach, sieciach i instalacjach elektrycznych. Każdy uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymuje Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Uprawnienia G1 odnoszą się do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają energię elektryczną o napięciu znamionowym do lub powyżej 1kV, a także zespołów prądotwórczych o mocy przekraczającej 50 kW.

Uprawnienia G2 dotyczą urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających oraz zużywających ciepło, a także innych urządzeń energetyczne.

Uprawnienia G3, dotyczą instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przesyłających, przetwarzających, magazynujących, które zasilane są paliwem gazowym.

Każdy uczestnik po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymuje Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Scroll to Top