Data: 25.05.2024
: materiały prasowe organizatora

Na zaproszenie Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej z Karkowa delegacja SEEP uczestniczyła w dniach 22 – 24 maja 2024 roku w 14 Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników oraz Konferencji Geotechnology and Energy AGH 2024. Celem wydarzenia, odbywającego się pod hasłem „Odpowiedzialna transformacja energetyczna”, było podkreślenie społecznej odpowiedzialności branży paliwowo-energetycznej i ośrodków naukowych z nią związanych za kreowanie i przebieg procesu przemian energetycznych w Polsce oraz podkreślenie roli Stowarzyszeń w tym procesie, jako otwartego forum dialogu społecznego. Omówiono aktualne wyzwania związane z transformacją energetyczną, w tym uzyskanie szerokiej akceptacji społecznej, wymagają interdyscyplinarnego udziału doświadczonych i odpowiedzialnych specjalistów branżowych zarówno z biznesu jak i ośrodków naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Efektem projektowanego wydarzenia była również szeroka akcja promocyjna, ukazująca perspektywy nowoczesnego rozwoju branży paliwowo-energetycznej jako atrakcyjnej ścieżki kariery zawodowej kadry inżynieryjno-technicznej oraz zabezpieczenie procesu uzyskiwania państwowych uprawnień kwalifikacyjnych.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich wzięli także udział w odbywającym się równolegle wydarzeniu towarzyszącemu: Konferencji East Meets West oraz forum polsko-ukraińskim. Wydarzenie to w pełni wpisuje się w aktualne działania naukowo-edukacyjne realizowane przez Zarząd SEEP.

Data: 19.04.2024
: materiały prasowe organizatora

Przedstawiciele Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich wzięli udział w 39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER, podczas której żywo dyskutowano na temat transformacji energetycznej w kontekście rozwoju gospodarczego w Polsce. Omówiono wyzwania i perspektywy jakie stoją przed krajowym rynkiem energetycznym w tym program polskiej energetyki jądrowej, strategię dla ciepłownictwa oraz na rzecz niskoemisyjności gospodarki. Zaznaczono w ujęciu inwestycji w zieloną transformację finansowane z unijnego systemu certyfikatów ETS oraz środków z Krajowego Planu Odbudowy konkretne działania jakie należy wykonać aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój gospodarczy. W ramach konferencji ukonstytuowano aktualne pytania w zakresie planowanego rozwoju branży do 2040 r.:

  • Jakie strategie są potrzebne, aby sprostać wyzwaniom związanym z transformacją sieci dystrybucyjnych i jednocześnie zapewnić ich efektywność oraz zrównoważony rozwój?
  • W jaki sposób można istotnie zwiększyć inwestycje w unowocześnianie infrastruktury sieciowej?
  • Jak zagwarantować odbiorcom stabilne i nieprzerwane dostawy energii?
  • W jakim tempie sieci rozdzielcze przystosują się do pracy dwukierunkowej i zapewnią źródłom wytwarzania efektywne funkcjonowanie?
  • Jak szybko wypracować plan stosownych działań i pilnie go realizować, aby sprawnie transformować sieci dystrybucyjnych na rzecz energetyki rozproszonej, opartej na OZE.

Novum, wśród omawianych tematów konferencyjnych była rola technologii IoT w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji infrastruktury energetycznej oraz integracji OZE. Finalnie omówiono także relacje między firmami technologicznymi a firmami energetycznymi w ujęciu działań jakie należy podjąć aby skala ekosystemu związanego z transformacją energetyczną firm technologicznych była znacznie większa niż obecnie.

Data: 17.04.2024
: materiały prasowe organizatora

W dniach 16-17 kwietnia 2024 r. członkowie Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich uczestniczyli w Kongresie Energetyki Przyszłości w Toruniu. Trzecią edycję tego wydarzenia  organizowanego przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” poświęcono w szczególności bezpieczeństwu energetycznemu Polski, OZE i transformacji energetycznej. Uczestnicy konferencji dokonali analizy i oceny możliwych konsekwencji ostatnich dużych zmian legislacyjnych w polskim i europejskim porządku prawnym. Eksperci dyskutowali na temat przyszłego kształtu rynku energii, aktualnych zagadnieniach związanych z oceną ostatnich zmian legislacyjnych oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Poruszono także aspekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, transformacji przemysłu i przyszłego kształtem rynku energetycznego w Polsce. Całość omawianych zagadnień ujęto w kontekście polityki państwa w zakresie energetyki oraz zjawiska transformacji energetycznej, aspektów regulacyjnych prawa energetycznego w tym energetyki odnawialnej oraz harmonizacji prawa polskiego z globalną praktyką prawniczą sektora energetyki odnawialnej.

Data: 09.11.2023
: materiały prasowe organizatora

Delegacja Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich w ramach działalności naukowej i statutowej wzięła udział w 38. Konferencji Energetycznej EuroPower & 8. OZE POWER. Tematyka wydarzenia skupiona była na przyszłości polskiego sektora energetycznego, jego kierunki oraz zakresie transformacji. Poruszono także istotne aspekty takie jak bezpieczeństwo w technologiach rozproszonych (instalacje hybrydowe), strategia działania (zróżnicowanie źródeł energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego) oraz współpraca międzynarodowa w kontekście odnawialnych źródeł energii. Omówiono również aktualnie prowadzoną politykę energetyczną w zakresie dostaw energii i jej finansowania. W zakresie ogólnym prelegenci przedstawili aktualny stan realizacji Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki oraz nowoczesne technologie i rozwiązania dedykowane dla sektora OZE (łączenie źródeł OZE, zrównoważony rozwój i sterowalność technologii OZE). Całość dyskusji oparto o najnowsze zmiany prawne, w tym umożliwiające realną partycypację inwestorów w finansowaniu przebudowy sieci, a także Jakie działania regulacyjne i rynkowe należałoby podjąć, aby zwiększyć inwestycje w magazyny energii oraz w udrożnienie systemu w kwestii zwiększenia dostępności mocy przyłączania.

Scroll to Top